Αποδυνάμωση του νοήματος, Γνωσιακή Παρέμβαση – Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Οι λεκτικοί μηχανισμοί στην ποίηση του Πέτρου Στεφανέα (γράφει ο Ζαχαρίας Σώκος)

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ποιητικής του ταυτότηταςόπως προκύπτουν από τις συλλογές που έχει παρουσιάσει είναι η ειρωνεία, η δημιουργία εικόνων και η αποσπασματικότητα. Τα ποιήματα — ως λεκτικοί μηχανισμοί — αποτελούνται από μικρά λεκτικά γρανάζια που συνδεόμενα μεταξύ τους μας δίνουν την κίνηση εντός των. Σ είναι και ο πειραματικός της αποδυνάμωση του νοήματος, κάτι που — σε συζήτησή μας — αποδέχτηκε και ο ίδιος. Ο χαρακτήρας αυτός δεν έγκειται σε παρεμβάσεις μορφολογικές, ούτε σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή των performances.

Ούτε ακόμα σε παρεμβάσεις φωνητικού ή ρυθμικού χαρακτήρα και δεν σχετίζονται άμεσα ούτε με μουσική ούτε με εικόνα.

Σε αναζήτηση νοήματος | Μεταρρύθμιση

Πρόκειται για ποίηση που διαβάζεται με τον κλασικό τρόπο της αναγνωστικής εμπειρίας. Ο πειραματικός χαρακτήρας έγκειται, κατά κύριο λόγο, στη χρήση της γλώσσας, το πώς δηλαδή χρησιμοποιεί τα νοήματα και τις σημασίες των λέξεων στο περιβάλλον της πρότασης και στον τρόπο που αφηγείται το μύθο.

Πολλές φορές φαίνεται ότι αφαιρείμε έναν δικό του τρόπο, την ουσία από τις λέξεις και τις προτάσεις ή παίζοντας μαζί τους τις οδηγεί σε μια οντολογική υπονόμευση και απομείωση της ουσίας τους.

αποδυνάμωση του νοήματος

Αυτή αποδυνάμωση του νοήματος αμφισβήτηση της ουσίας του νοήματος, στον Στεφανέα, γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και κυρίως με τη δήθεν αφελή παράθεση και γειτνίαση λέξεων και προτάσεων ανισομερούς νοηματικής βαρύτητας και σημασίας.

Κι ακόμα ότι οι λέξεις και οι στίχοι είναι λεκτικά γρανάζια που οδηγούν σε λεκτικούς μηχανισμούς. Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητή και η έντονη αποσπασματικότητα και η αυτονομημένη εικονοποιία που παρατηρούνται στην ποίησή του.

αποδυνάμωση του νοήματος

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τίτλοι των ποιημάτων είναι ένα από τα κλειδιά αποκωδικοποίησης της ποίησης του Π. Σ, όπως δημοκρατικοί, εθνικιστές, ελληνική, υφίστανται μια ευρηματική, σχεδόν παιγνιώδη και υπόγεια υπονόμευση. Η υποστήριξη της ουσίας των λέξεων σημαίνει πίστη στις θεσμικές λειτουργίες και την υπόσταση του συστήματος και ταυτοχρόνως στήριξη στο νόμο, την ηθική και την επιστήμη.

«Το ταξίδι στην Αρμενία» του Μάντελσταμ - ΤΑ ΝΕΑ

Αμφισβήτηση της ουσίας των λέξεων σημαίνει, αποδυνάμωση του νοήματος έμμεσο τρόπο, αμφισβήτηση των ανωτέρω κι ότι αυτό σημαίνει για το γίγνεσθαι. Μήπως ο Πέτρος Στεφανέας, ένας επιστήμονας και μάλιστα καθηγητής λογικής στο ΕΜΠ και σπουδές που αφορούν στα μαθηματικάτη λογική και τη φιλοσοφία της πληροφορικής στα πανεπιστήμια των Αθηνών, της Οξφόρδης και του ΕΜΠ μας κλείνει αποδυνάμωση του νοήματος μάτι λέγοντάς μας κάτι που μόνο με την τέχνη μπορεί να ειπωθεί; Ο ίδιος έχει ομολογήσει, σε συνέντευξή του ότι: «το πρώτο σχέδιο ολοκληρωμένου ποιήματος το έγραψα ένα βαρύ αγγλικό χειμώνα στο φοιτητικό μου δωμάτιο στην Οξφόρδη.

Ήταν η απάντησή μου στη μεγάλη αγγλική νύχτα και το κρύο». Ανστην αναζήτηση πυξίδας προσανατολισμού, θεωρήσουμε αυτές τις αναφορές — μαζί με τα βιογραφικά αποδυνάμωση του νοήματος στοιχεία — ως περικείμενα και συγκείμενα στοιχεία, μπορούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε καλύτερα τον ποιητικό τρόπο και τη σχέση του Π. Σ με την ποίηση.

Η σχέση αυτήσε πρώτο επίπεδο, ορίζεται από τις εντυπώσεις που διαμορφώνονται από μια πρωτογενή επαφή με τον αισθητό κόσμο και τις κοινωνικού χαρακτήρα προσλαμβάνουσες. Εντυπώσεις όμως που δεν προδίδουν εύκολα τα συναισθήματα που προκαλούνται ή τις συνοδεύουν. Παρατηρεί και σαν αδιάφορος περιγράφει, δημιουργεί εικόνες ή μαρτυρεί εντυπώσεις, διαθέσεις ή κρίσεις για τα αισθητά και τα νοητά που τον περιβάλλουν πάντα όμως από διακριτή, χαμηλής θερμοκρασίας ασφαλή απόσταση.

Σην πρώτη συλλογή «Σημείων Στιγμιότυπα» εκδόσεις Γαβριηλίδηςο ποιητικός τόνος και τρόπος είναι πιο οξύς, πιο ενδεικτικός της καταγωγής του Π. Στεφανέα από την πειραματική γραφή. Η υπονόμευση του νοήματος κι ότι έχουμε προαναφέρει είναι πιο εμφανής, κι ακόμα το σπάσιμο της γραμμικής αφήγησης και η κυριαρχία της αποσπασματικότητας.

Σύμφωνα με τον Σωσσύρ ιδρυτή της μοντέρνας γλωσσολογίαςσημαίνον είναι ο ήχος και η εικόνα της λέξης που περιγράφει και καταδεικνύει ένα αντικείμενο, ενώ το σημαινόμενο ­είναι η έννοια, αποδυνάμωση του νοήματος ιδέα και η αντίληψη της λέξης. Τα σημαινόμενα που είναι πιο κοντά στις καθαρές έννοιες που προαναφέραμε, υφίστανται τη μεγαλύτερη υπονόμευση στην πειραματική γραφή που πολλές φορές δεν λειτουργεί ως φορέας νοήματος. Η υπονόμευση όμως ή η αποδυνάμωση αποδυνάμωση του νοήματος νοήματοςσε μία από τις όψεις μοντερνισμού, λέγεται ότι δεν είναι παρά ένας δόλος για την ενίσχυσή του.

Είναι βέβαιο ότι η ποίηση του Πέτρου Στεφανέα, όπως έχει γράψει και ο κοινός μας φίλος του Κυριάκος Σταμέλος, κινείται στην περιοχή της modern era και εκείθεν. Αν θα επιχειρούσαμε να την ταξινομήσουμε το φρονιμότερο θα ήταν να διαπιστώσουμε τι δεν είναι και με τη μέθοδο τυπικής λογικής «της εις άτοπον απαγωγής» να κάνουμε μία εκτίμηση για το που κατά τη γνώμη μας ανήκει.

Έτσι μπορούμε με βεβαιότητα δίαιτα εξασθενημένος υποθυρεοειδισμός πούμε ότι ο Π. Η χρήση κάποιων εμβόλιμων λυρικών και ρομαντικών στοιχείων, δεν διαφοροποιεί τη διαπίστωσή μας. Οι ρομαντικής και συναισθηματικής εντάσεως αναφορές, αν υπάρχουν, είναι γιατί εξυπηρετούν και την ειρωνεία και τον σαρκασμό αλλά και τν εικονοποιητική του διάθεση. Αν επιμείνουμε στον χαρακτηρισμό — πειραματική γραφή — θα πρέπει να πούμε ότι η ποίηση του Π.

Σ κινείται στο διευρυμένο πλαίσιο του μεγάλου και ενεργού ρεύματος του μοντερνισμού.

Στήλη \ Στήλη | Κοινή Γνώμη

Κι αυτό γιατί — όπως αναφέρει και ο καθηγητής Ν. Βαγενάς — δεν υπάρχει μεταμοντέρνα λογοτεχνία με την πραγματική έννοια του όρου, εκείνη δηλαδή μιας ουσιώδους ρήξης με τον μοντερνισμό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει λογοτεχνία, πέρα από το σημείο στο οποίο την οδήγησε, με τις ακραίες εκφράσεις του φουτουρισμός, ντανταϊσμός, σουρεαλισμόςο μοντερνισμός. Αν αναιρέσουμε τον χαρακτηρισμό της πειραματικής γραφής τότε πρέπει να πούμε ότι η ποίηση του Π.

Σ έχει χαρακτηριστικά που δείχνουν προς το μεταμοντερνισμό.

αποδυνάμωση του νοήματος

Βέβαια τα όρια ανάμεσα στο μοντέρνο και στο μεταμοντέρνο έχουν σοβαρές επικαλύψεις. Ο μεταμοντερνισμός χρονικά ακολουθεί το μοντερνισμό και γενετικά ¨εμπεριέχεται¨ σε αυτόντουλάχιστον με το όνομα. Αν υποτεθεί ότι διαφοροποιούνται έχουν διευρυμένη γκριζαρισμένη μεθοριακή γραμμή και τεμνόμενες και επικαλυπτόμενες περιοχές.

Η λειτουργία των πολιτικών Ξεχωρίζοντας θετικά Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, - Συμπληρώνεται το πρώτο εξάμηνο της νέας θητείας και ήδη διαπιστώνεται πως η πορεία ορισμένων προσώπων συνοδεύεται από θετικά αποτελέσματα, τα οποία και τους κάνουν να ξεχωρίζουν σημαντικά από το σύνολο των προσώπων που έχουν εκλεγεί για να διοικήσουν τον τόπο! Χρήσιμη η κριτική στο έργο Ακυβέρνητα μυαλά Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου, - Τα αποδυνάμωση του νοήματος παντού αλλά εύχεσαι να είναι μία μικρή μειοψηφία. Όσα δεν έχουμε ανάγκη στην πολιτική Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου, - Σε έναν τόπο, σε μία περιοχή, σε μία χώρα, τη διαφορά, την εξέλιξη και την πρόοδο, μπορεί να φέρει μόνον η συλλογική δουλειά.

Ορισμένοι θεωρούν ότι ο μεταμοντερνισμός εξελίσσει τον μοντερνισμό και άλλοι ότι τον οδηγεί στην αποδυνάμωση και εντέλει στην κατάρρευσή του. Χαρακτηριστικά της γραφής του Στεφανέα — οδοδείκτες θα λέγαμε — που δείχνουν προς τη μεταμοντέρνα περιοχή είναι η ειρωνεία, το χιούμορ, και ο σαρκασμός. Ακόμα η ανάμιξη — δήθεν αφελώς — του σοβαρού με το παιγνιώδες στοιχείο, και η αμφισβήτηση ή η κατάλυση των παραδεδεγμένων τρόπων σκέψης.

Επίσης η υποβάθμιση της έντασης της διαφοράς του ανώτερου και του κατώτερου, του υψηλού και του τετριμμένου.

Account Options

Τα αποδυνάμωση του νοήματος αυτά, που — μεταξύ άλλων — θεωρούνται ενδεικτικά της μεταμοντέρνας γραφής, είναι πιο διακριτά στα πρώτα ποιήματα του Π. Στεφανέας στα ποιήματά του έχει εναποθέσει ή έχει κρύψει μυστικά του που πρόλαβε να τα μετατρέψει σε ποιήματα για να μην τα προδώσει.

Διερευνώντας κάθε μία συλλογή ξεχωριστά θα επιχειρήσω κάποιες σύντομες επισημάνσεις. Η γραφή της έχει σαφώς πιο πειραματικό χαρακτήρα. Σε κάθε ποίημα κάθε στροφή είναι μια αυτόνομη εικόνα που συνήθως δεν συνδέεται με την εικόνα της επόμενης στροφής του ίδιου ποιήματος.

  • Προκλητικό και καινοτόμο, εξετάζει και αναλύει, υπό το πρίσμα του κοινωνικού κονστρουξιονισμού, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι νοηματοδοτούν τον κόσμο, αλλά και τις νέες προοπτικές για την κατανόηση και την πρακτική της ψυχοθεραπείας που προκύπτουν από αυτή τη δημιουργία νοήματος.
  • Αποδυναμωμένες απόψεις
  • Μπορείτε να χάσετε βάρος στους καρπούς σας
  • Πόσο λίπος από την κοιλιά χάνετε
  • ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ / GERGEN KENNETH
  • Διαιτητικές συνταγές λαχανικών rina
  • Άρθρα Θεωρητικά η έννοια του νοήματος στη ζωή θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο ανάλυσης σε διαφορετικά επίπεδα π.

Αυτή την ευδιάκριτη αποσπασματικότητα θα την συναντάμε πολύ συχνά στη γραφή του. Αυτή η ποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί και μεταμοντέρνα. Σ με τη συλλογή αυτή εισέρχεται στον λογοτεχνικό κόσμο από μία δική του δίοδο, μία θα έλεγα πορτούλα μυστική πού, όσο και αν έχει εξελίξει τη γραφή του, δεν την έχει λησμονήσει ποτέ ως τώρα.

Η επισήμανση συνεκτικών στοιχείων συνέχειας της παράδοσης, είναι λογικά απαραίτητο και αποτελούν τις πηγές έμπνευσης των νέων στοιχείων που έρχονται να εναρμονιστούν στις πραγματικές συνθήκες και να δικαιολογήσουν την ιστορικότητα ενός λαού.

Η αποσπασματικότητα της πρώτης συλλογής υποχωρεί και σε κάθε ποίημα αναπτύσσεται ένα θέμα. Αυτός ο τρόπος του να δίνει υπόσταση σε ασήμαντα πράγματα και καταστάσεις της καθημερινότητας θα αποτελέσει προσφιλή μέθοδο και στις επόμενες συλλογές. Έχω την αίσθηση ότι τότε αισθάνθηκε, τελεσίδικα, ότι στην ποίηση θα γευτεί το γλυκό ψωμί του βίου του κι ότι συνδέθηκε πλέον μαζί της, με όρκους αιώνιας πίστης. Πάλι προσωποποιήσεις αντικειμένων κοινής καθημερινής αποδυνάμωση του νοήματος όπως η θερμοφόρα, το ψυγείο η όντων, όπως η μύγα, που τα ενανθρωπίζει για να αντλήσει τις ιδιότητές τους.

Ο ποιητής καταφεύγει στον κόσμο των αισθήσεων και των αισθητών ,τον κόσμο των πραγμάτων και των αντικειμένων της καθημερινότητας. Από εκεί αντλεί τα θέματά του με τέτοια θέματα καταπιάνεται. Τα «κεφτεδάκια του γείτονα» ή «η βαφή των μαλλιών της γειτόνισσας» είναι ασήμαντες καθημερινές συνήθειες, διαθέσειςεπιθυμίες.

Σε αναζήτηση νοήματος

Από το πουθενά, από πράγματα που πετάμε στα σκουπίδια, τις μικρές και ασήμαντες κινήσεις της καθημερινότητας τις μετασχηματίζει για να ορίσει το ποιητικό του σώμα. Σε αυτή τη συλλογή ο Στεφανέας εντάσσει στα ποιήματά του πολιτικούς και κοινωνικοοικονομικούς όρους που δεν συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται στον ποιητικό λόγο.

Ανοχή σε τέτοιες κινήσεις έχει δείξει η μεταμοντέρνα ποίηση που θέλησε έτσι να ανατρέψει τον ελιτισμό της μοντέρνας «υψηλής τέχνης». Βέβαια η χρήση αυτών των όρων από τον Π.

Συσχετίζει μείζονα θέματα με ασήμαντα πράγματα, με λεπτομέρειες, συνήθειες και τρόπους καθημερινούς και επαναλαμβανόμενους. Έτσι με έναν ανατρεπτικό τρόπο προσέγγισης δίνει την αίσθηση της καθολικότητάς των. Δεν διαβαθμίζει τη σημασία των αποδυνάμωση του νοήματος αλλά λειτουργεί ως ουδέτερος παρατηρητής.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΙΑΚΗ ΡΟΗ

Υπάρχουν οι λέξεις «Μηχανισμοί Αντικυθήρων» αλλά δεν επελέγησαν για τίτλος ποιήματος, αλλά για τίτλος αποδυνάμωση του νοήματος της συλλογής. Είναι σαφές στην επιλογή αυτή υπάρχει και ένα κεντρικό κλειδί για την αποκωδικοποίηση της ποίησης του Στεφανέα. Το σημαντικό εύρημα που ανακαλύφθηκε στην θάλασσα των Αντικυθήρων είναι ο αρχαιότερος μηχανισμός με γρανάζια. Αυτό θέλει να μας πει ο ποιητής ότι τα ποιήματα είναι μηχανισμοί από λέξεις — γρανάζια που συνθέτουν στίχους και εικόνες- γρανάζια και έτσι παράγεται η μορφή του ποιήματος.

Κάθε στίχος λειτουργεί σαν αυτόνομο γρανάζι που δημιουργεί μια εικόνα γρανάζι και προκύπτει ο τελικός μηχανισμός, ήτοι το ποίημα.

Αυτός ο συνδυασμός γραναζιών μας δίνει στο τέλος τον μηχανισμό — ποίημα και την αίσθηση ενός εστιατορίου μια Τετάρτη το βράδυ, όπως το αντιλαμβάνεται ο ποιητής. Πρόκειται για την πιο ώριμη συλλογή που συγκεφαλαιώνει τα χαρακτηριστικά της ιδιοπροσωπίας ενός ποιητή που ξεκίνησε με την πειραματική ποίηση για να διαμορφώσει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, διακριτό αποδυνάμωση του νοήματος αξιοπρόσεκτο.

αποδυνάμωση του νοήματος

Ιδιαιτέρα σήμερα που η ποίηση προσπαθεί να βρει βηματισμό εν μέσω ενός εκδοτικού πληθωρισμού, με απουσία σοβαρής κριτικής αποτίμησης ,με έντονη αυτοαναφορικότητα και ατμοσφαιρικό συναισθηματισμό.

Ας δούμε το ποίημα που ακολουθεί από την τελευταία συλλογή. Πριν ολοκληρωθεί, αυτή η προσέγγιση, μια ναι, μπορώ να χάσω βάρος σε ένα χαρακτηριστικό αποδυνάμωση του νοήματος σχετίζεται με το ρυθμό, ταυτοτικό στοιχείο του ποιητικού λόγου.

αποδυνάμωση του νοήματος

Ένα ιδιαίτερο ισοκράτημα διατρέχει όλη την ποιητική ύλη του. Στα ποιήματα του πλανάται μια αίσθηση που μας κρατά σε διέγερση και ο κάθε αναγνώστης καλείται να βάλει τη δική του τελεία σαν λύση.

Ίσως σας ενδιαφέρει